Био Продукти

Символи

На опаковките на TRI-BIO продуктите често се появяват определени символи, които са характерни за натуралните и био продуктите. Тук ще откриете кратки обяснения за всеки символ.

ECO GREEN

Етикетът ECO GREEN е доброволна схема на САЩ, която има за цел да насърчи предприятията да предлагат на пазара продукти, които са екологично чисти. Може да се използва за следните категории продукти: препарати за почистване на всички повърхности, препарати за съдомиялни машини, препарати за ръчно миене на съдове, препарати за пране, сапуни и шампоани, препарати за почистване на канали, препарати за поддържане на канализационни системи на място, препарати за почистване на санитарни помещения, дезинфектанти, биологични добавки.

EU ECOLABEL

Екомаркировката на ЕС е доброволен етикет за насърчаване на високи екологични постижения, признат в цяла Европа. Предлага се за следните категории продукти: детергенти за съдомиялни машини, детергенти за ръчно миене на съдове, перилни препарати, универсални почистващи препарати, сапуни, шампоани и балсами за коса, текстил, обувки, бои и лакове, електронно оборудване, преносими компютри, телевизори, дървени покрития, текстилни покрития, дървени мебели, хранителни среди и почвени подобрители, електрически крушки, термопомпи, смазочни материали, матраци, копирна и графична хартия, домакинска хартия, къмпинг услуги, услуги по настаняване на туристи.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Екомаркировката "Скандинавски лебед" е създадена през 1989 г. от Северния съвет на министрите като доброволна схема за екомаркировка за скандинавските страни Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция. Тя е ефективен инструмент в помощ на компаниите, които искат да продължат да прилагат устойчиви решения - и по този начин дава възможност на потребителите и професионалните купувачи да избират най-добрите от екологична гледна точка стоки и услуги. Екомаркировката "Скандинавски лебед" поставя строги екологични изисквания във всички значими фази от жизнения цикъл на продукта, определя строги изисквания за химикалите, използвани в продуктите с екомаркировка, непрекъснато затяга изискванията към стоките и услугите с цел създаване на устойчиво развитие, сертифицира и проверява дали всички изисквания са изпълнени, преди продуктът да бъде одобрен.

BIO PROBIOTIC

Биологични почистващи препарати, които съдържат жизнеспособни култури от пробиотични микроорганизми.

BIO ENZYMATIC

Биологични почистващи препарати, които съдържат ензими.

LATVIAN ASTHMA AND ALLERGY ASSOCIATION

Сертифициран и препоръчан от Асоциацията за астма и алергии на Република Латвия, доброволна схема, създадена за защита на хората, страдащи от алергии и астма.

VEGAN

Не съдържа материали, получени или произведени от животински продукти. Без тестове върху животни.

NOT TESTED ON ANIMALS, CRUELTY FREE

Не е тестван върху животни. Без жестокост.