Био Продукти

Лични данни

Политика за защита на лични данни

Политика за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители

Ние съблюдаваместриктно правилата за защита на личните данни.  Стремим се да имаме сайт, който е лесен за използване, дава изчерпателна информация за продуктите ни, помага Ви да направите информиран избор и в същото време да Ви гарантира, че Вашите лични данни са добре защитени.


 
1.    Увод
Дейността на онлайн магазин bioproducti.bg, с адрес: http://www.bioproducti.bg се извършва от фирма „ЗИЗИТО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 205595486, седалище и адрес на управление: гр. София 1220, улица „Елов Дол“ 1, представлявано от Управителя ЛИЛЯНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА и същата в хода на дейността си обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.


Онлайн магазинът bioproducti.bg се притежава от Дружество „ЗИЗИТО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 205595486, седалище и адрес на управление: гр. София 1220, улица „Елов Дол“ 1 и се управлява от същото, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 
Този документ Ви информира за начина, по който се обработват Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. bioproducti.bg се стреми да Ви предостави пълна информация на интернет страницата си.
Защитата на личните данни е наш приоритет. Ние не предоставяме  или продаваме лични данни на други лица или търговски дружества.  Изключение правят случаите на предоставяне на такава информация на трети лица, които са наши подизпълнители, които обработват информация от наше име, и прилагат нашите стандарти за защита на личните данни.
 
2.    Дефиниция на лични данни
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронна поща, имена, възраст, дата на раждане, телефон, ЕГН и други).
 
III. Събиране и използване на лични данни
bioproducti.bg събира, използва, съхранява и обработва лични данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките в електронния магазин.  Предоставянето на лични данни от потребителите на сайта е доброволно. Данните служат за управление на клиентския профил в онлайн магазина и управление на направените покупки или списъци с желани покупки.  Личните данни могат да бъдат използвани за обобщени справки по пол, възраст и други подобни за целите на формулиране на по-точен/и потребителски профил/и.  Те могат да бъдат използвани за различни маркетинг дейности.
Видовете лични данни, която bioproducti.bg събира са:
Когато потребител отвори нашия онлайн магазин и различните менюта в него, се получава информация от информационен протокол със следното съдържание:

 

  • уебстраницата, от която идвате към нас;
  • IP-адрес;
  • дата на посещението;
  • час на посещението;
  • продължителност на посещението;
  • запитването на потребителя;
  • количеството на обменени данни;
  • вид на браузъра и операционната система, от които достъпвате;

локация от която достъпвате;
 

 
1.    Видове лични данни, които обработваме и съхраняваме
При регистрация в bioproducti.bg – име и фамилия и електронна поща;
При онлайн поръчки - име и фамилия и електронна поща, мобилен телефон, държава, пол, адрес за доставка;
При маркетингови активности и съобщения, получени на база на абонамент - име и фамилия и електронна поща, населено място, адрес, деца, пол, имена на деца, рождена дата на децата;
При запитване във формата за контакт - име и фамилия и електронна поща;
При издаване на фактура – име презиме и фамилия, адрес за фактура, единен граждански номер, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката.  Възможно е изискване и на други лични данни, които са задължителни, съгласно изискванията на закона.
 
1.    Основни дейности с личните данни на потребителите
Дейностите при които се използват и обработват лични данни са:
•    При управление на профил в онлайн магазина;
•    При изпълнение на поръчка;
•    При счетоводни операции, изискани по закон във връзка с отразяване покупките и начисляване на дължимите данъци и такси;
•    Управление на достъпа при регистрирани потребители;
•    При отпускане на стоков кредит от фирми за стоки на изплащане;
•    Решаване на спорове, отстраняване на рекламации и подобни;
•    Запитване, постъпило от Ваша страна свързано с допълнителна информация за продукт или услуга;
 
1.    Използване на бисквитки - cookies
Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашето устройство.
Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск.
Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията.  Използват се следните cookies:
•    Бисквитки, които дават възможност да се използват основни функционалности като управление на „кошница“ и поддържат идентификация на потребителя;
•    Персонализиращи бисквитки, които показват вече посетени страници по персонализиран начин според предишните сесии, покупки и др.;
•    Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от bg на други интернет страници;
Интернет браузърите имат функционалност да не запаметяват бисквитки или същите да бъдат изтрити.
 
VII. Социални мрежи
Достъпът до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове.  Личните Ви данни и начина на работа с тях стават предмет на отношения между потребителя и социалната мрежа, при приемането на техните общи условия.
Facebook използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“).
Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват  отличени с „Facebook Social Plugin”.  Facebook събира данни с помощта на тези Plugins.  До потребителите могат да достигнат реклами на www.bioproducti.bg , които са таргетирани до тях на база информация събирана от Facebook.


Google Analytics („Гугъл Аналитикс“) e услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите.  Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри.
Google AdWords e услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google.  С тази услуга рекламни дейности на www.bioproducti.bg  се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“.  Използвайки услугите на Google AdWords  www.bioproducti.bg  не събира лични данни за потребителите.
 
VIII. Разкриване на лични данни
В някои случаи bioproducti.bg може да разкрива определена лична информация пред партньори, на които е възложена определена услуга от нас, най-често свързана с различни маркетингови активности насочени  към потребителите.  Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел развиване на услугите и рекламата и няма да бъде споделяна с трети страни. 
За случаите, в се споделя информация с трети лица, Дружеството гарантира, че е осигурена защита на данните според стандартите за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
Разкриване на лични данни е възможно при законови разпоредби, при съдебен процес, при съдебен спор или по заявка от страна на обществени и правителствени органи, при заплаха на националната сигурност в или извън страната на местоживеене.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.
 
1.    Преминаване на лични данни в други страни
bioproducti.bg не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.
 
1.    Защита на личните данни
bioproducti.bg е взел всички мерки – административни, технически и физически мерки,за да защити личната информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Когато публикувате лична информация или я споделяте във форуми, чатове и социални мрежи, тя е видима за широк кръг потребители и може да бъде четена, събирана или използвана.
Всички служители в bioproducti.bg са задължени и обучени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват определени стандарти и мерки за сигурност.  Достъпът до лични данни за служители на bioproducti.bg е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.
При споделяне на лични данни с трети лица – доставчици или подизпълнители на bioproducti.bg, Дружеството гарантира, че те предоставят ниво защита на данните според уговорения стандарт за това.
 
1.    Срокове на съхранение на лична информация
Личната Ви информация я съхраняваме за периода на валидност на вашата регистрация в bioproducti.bg.  В случаите, когато сте пазарували като гост я съхраняваме до момента на изтичане на правото Ви на връщане или замяна, или до края на гаранционния период на закупените от Вас стоки. Ако нормативната уредба налага други срокове, ние се съобразяваме и ги изпълняваме.  Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.
 
XII. Вашите права във връзка с предоставянето на лични данни
Вие разполагате със следните възможности съгласно Общият регламент относно защитата на данните:
•    да проверите актуалността на Вашите данни. Те са видими за Вас, след като влезете във Вашия профил в bioproducti.bg;
•    право да искате коригиране или изтриване на личните Ви данни;
•    право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
•    правото да възразявате срещу обработването на личните Ви данни;
•    право да откажете използване на личните Ви данни за целите на получаване на маркетингови комуникации по различни електронни канали – електронна поща, кратки съобщения и др.;
•    право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си във връзка с изброеното по-горе, можете да се свържете с нас на [email protected]
 
XIII. Валидност на политиката за защита на личните данни
Посочената политика е дългосрочна. Възможни са промени, в следствие въвеждането на нови регламенти или закони. Подобни актуализации пе бъдат своевременно публикувани на www.bioproducti.bg.
 
XIV. Данни за контакт.
Можете да се свържете с нас на [email protected]